Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1289
Title: Tình hình cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh An Giang giai đoạn 2009 - 2011
Authors: Dương, Nguyễn Thị Thùy
Keywords: Tín dụng
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh An Giang giai đoạn 2009-2011; đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu; đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1289
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19. 10NH - Nguyen Thi Thuy Duong.pdf
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.