Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1289
Nhan đề: Tình hình cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh An Giang giai đoạn 2009 - 2011
Tác giả: Dương, Nguyễn Thị Thùy
Từ khoá: Tín dụng
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh An Giang giai đoạn 2009-2011; đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu; đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1289
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
19. 10NH - Nguyen Thi Thuy Duong.pdf
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.