Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1302
Title: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
Authors: Vương, Nguyễn Đào
Keywords: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty tư nhân
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT2KTCP hệ VLVH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1302
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN DAO VUONG_DKT069202.pdf
  Restricted Access
795.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.