Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1312
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Tín
Authors: Nhân, Phạm Thành
Keywords: Quản trị doanh nghiệp
Lập kế hoạch kinh doanh
Công ty tư nhân
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT2KTCP hệ VLVH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1312
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHAM THANH NHAN_DKT069153.pdf
  Restricted Access
729.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.