Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1313
Title: Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại DNTN Phúc Toàn
Authors: Lan, Nguyễn Ngọc
Keywords: Kế toán
Công ty tư nhân
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT2KTCP hệ VLVH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1313
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN NGOC LAN_DKT069137.pdf
  Restricted Access
788.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.