Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1322
Title: Tình hình phát triển dịch vụ MOBIE BANKING tại các ngân hàng Thương mại Việt Nam giai đoạn 2009 - 2011
Authors: Hồng, Tô Thị Xuân
Keywords: Ngân hàng điện tử
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Điện thoại di động
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Giới thiệu khái quát dịch vụ Mobile banking; tìm hiểu tình hình phát triển dịch vụ Mobile banking tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2009-2011; phân tích những thuận lợi, khó khăn trong việc phát triển loại hình dịch vụ này tại Việt Nam; kiến nghị một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1322
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22. 10NH - To Thi Xuan Hong.pdf
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.