Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1364
Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của UBND xã Bình Chánh
Authors: Hiền, Nguyễn Văn
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Ủy ban nhân dân
Nâng cao hiệu quả
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp. Lớp DT2TCCP
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1364
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN VAN HIEN_DTC069432.pdf
  Restricted Access
871.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.