Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1429
Title: Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai
Authors: Ngân, Nguyễn Thị Thu
Keywords: Công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai
Kế toán tiền lương
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. 15KT1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1429
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT1-NGUYEN THI THU NGAN-DKT142019.pdf
  Restricted Access
2.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.