Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/14542
Title: Monitoring COVID-19 impacts on households in Vietnam: Rounds 3 and 4 data snapshot
Authors: Yang, Judy
Keywords: COVID-19
Households
Vietnam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: World Bank;pp. 1 - 12
Abstract: To monitor the social and economic effects on households during the COVID-19 (coronavirus) pandemic, the World Bank is conducting High-Frequency Phone Surveys of Households in Vietnam. These monitoring data help generate insights on household well-being amidst this dynamic period, and highlight the effects on the most vulnerable members of Vietnamese society. The third round of the of the World Banh. COVID-19 household monitoring survey in Vietnam was conducted in September 2020, shortly following the emergence of the Danang outbreak The fourth round in Vietnam was conducted in the first weeks of 2021, before the outbreak in Hai Duong that led to lockdowns and travel restrictions scattered across the country Thus, timing of data collection will affect results on perceptions and income changes in January. This snapshot offers a summary of trends for selected indicators from Round 3 (R3) and Round 4 (R4) New questions were added in Round 4 on digital behavior, vaccines, and impacts on future plans. = Để giám sát tác động kinh tế và xã hội đối với hộ gia đình trong đại dịch, Ngân hàng Thế giới đã thiết kế và thực hiện Khảo sát thường xuyên qua điện thoại với các hộ gia đình Việt Nam về tác động của COVID-19. Số liệu giám sát sẽ thể hiện rõ hơn điều kiện sống của các hộ gia đình trong giai đoạn có nhiều biến động này, đồng thời tập trung vào tác động của đại dịch đối với nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất tại Việt Nam. --- Vòng 3 Khảo sát đánh giá tác động của COVID-19 đến các hộ gia đình tại Việt Nam của Ngân hàng Thế giới được thực hiện vào tháng 9/2020, ngay sau đợt bùng phát tại Đà Nẵng. Vòng 4 được thực hiện trong những tuần đầu tiên của năm 2021, trước khi dịch ở Hải Dương bùng phát kéo theo lệnh giãn cách xã hội và hạn chế đi lại tại một số địa phương trên cả nước. Do đó, thời điểm thu thập dữ liệu sẽ ảnh hưởng đến kết quả về thông tin và thay đổi thu nhập trong tháng 1. Bản tổng hợp nhanh kết quả này tóm tắt chiều hướng thay đổi của một số chỉ tiêu được lựa chọn từ Vòng 3 và Vòng 4. Một số câu hỏi mới về hành vi kỹ thuật số, vắc-xin và tác động đến các kế hoạch trong tương lai đã được bổ sung trong Khảo sát Vòng 4.
URI: https://documents1.worldbank.org/curated/en/607651616785780760/pdf/Monitoring-COVID-19-Impacts-on-Households-in-Vietnam-Rounds-3-and-4-Data-Snapshot.pdf
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/14542
Appears in Collections:Health care

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monitoring COVID-19 Impacts on Households.pdf
  Restricted Access
11.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.