Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/14551
Title: Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam: Một số phát hiện chính từ Điều tra Doanh nghiệp năm 2020.
Authors: World Bank
VCCI
Keywords: COVID-19
Doanh nghiệp
Điều tra doanh nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: WorldBank, VCCI;pp. 1 - 116
Abstract: Nhằm nhận diện tác động của đại dịch COVID-19 lên hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm hiểu khả năng ứng phó của doanh nghiệp với đại dịch và đánh giá của các doanh nghiệp đối với một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã phối hợp triển khai đánh giá tác động của dịch COVID-19 đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là một nghiên cứu được tiến hành theo hình thức khảo sát chọn mẫu, với phản hồi từ 10.197 doanh nghiệp trên toàn quốc, trong đó có 8.633 doanh nghiệp tư nhân và 1.564 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cuộc khảo sát được lồng ghép vào điều tra thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), một điều tra chọn mẫu thường niên có quy mô lớn nhất Việt Nam do VCCI triển khai với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ từ năm 2005 tới nay.
URI: http://vibonline.com.vn/bao-cao-tac-dong-cua-dich-benh-covid-19-doi-voi-doanh-nghiep-viet-nam-mot-phat-hien-chinh-tu-dieu-tra.html
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/14551
Appears in Collections:Health care

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tac dong cua dich benh Covid 19.pdf
  Restricted Access
26.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.