Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1465
Title: Phân tích hình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông
Authors: Phương, Nguyễn Trúc
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh;Tr. 1 - 48
Abstract: Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao và mở rộng hoạt động tín dụng của ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1465
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3QTLX - Nguyen Truc Phuong.pdf
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.