Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1476
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh An Giang
Authors: Thanh, Trần Thanh
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh;Tr. 1 - 52
Abstract: Đánh giá khái quát tình hình nguồn vốn của ngân hàng; Đánh giá thực trạng họat động tín dụng của ngân hàng; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1476
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3QTLX - Tran Thanh Thanh.pdf
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.