Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1476
Nhan đề: Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh An Giang
Tác giả: Thanh, Trần Thanh
Từ khoá: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2011
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh;Tr. 1 - 52
Tóm tắt: Đánh giá khái quát tình hình nguồn vốn của ngân hàng; Đánh giá thực trạng họat động tín dụng của ngân hàng; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1476
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
3QTLX - Tran Thanh Thanh.pdf
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.