Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1481
Title: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chi Lăng
Authors: La, Nèang Pho
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Tín dụng tiêu dùng
Tài chính ngân hàng
Tín dụng ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1481
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH-NEANG PHO LA-DNH141705.pdf
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.