Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1483
Title: Tìm hiểu công việc của một giao dịch viên tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang
Authors: My, Nguyễn Thị Diễm
Keywords: Quản lí nhân sự
Nhân viên ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1483
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH-NGUYEN THI DIEM MY-DNH142092.pdf
  Restricted Access
729.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.