Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1484
Title: Tìm hiểu về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Long Xuyên
Authors: My, Nguyễn Thị Diễm
Keywords: Vay vốn ngân hàng
Tín dụng tiêu dùng
Vay vốn cá nhân
Tài chính ngân hàng
Tín dụng ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1484
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH-NGUYEN THI DIEM MY-DNH142093.pdf
  Restricted Access
769.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.