Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/14890
Title: Điểm lại tháng 8/2021: "Việt Nam số hóa: Con đường đến tương lai"
Authors: Madani, Dorsati H.
Morisset, Jacques
Keywords: Công nghệ số
Việt Nam
Kinh tế số
Issue Date: 2021
Series/Report no.: The World Bank;pp. 1 - 66
Abstract: Báo cáo Điểm lại kỳ này gồm hai phần. Phần 1 điểm lại những diễn biến gần đây của nền kinh tế Việt Nam, bàn về triển vọng của nền kinh tế trong ngắn hạn và trung hạn, và chỉ ra những rủi ro trong và ngoài nước. Phần 2 xem xét những điều Việt Nam cần thực hiện để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những nền kinh tế số tiên tiến nhất trên thế giới mà vẫn khai thác tối đa lợi ích của chuyển đổi số.
URI: http://documents.worldbank.org/curated/en/259751629470978457/Taking-Stock-Digital-Vietnam-The-Path-to-Tomorrow
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/14890
Appears in Collections:Technology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Viet Nam so hoa con duong den tuong lai.pdf
  Restricted Access
12.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.