Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1494
Title: Phân tích hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn Thương tín - Phòng giao dịch Chợ Mới
Authors: Nhi, Nguyễn Yến
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vốn ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1494
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH-NGUYENYENNHI-DNH141722.pdf
  Restricted Access
555.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.