Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1506
Title: Chuyên viên khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang
Authors: Thảo, Phương Thị
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Quản lí nhân sự
Nhân viên ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1506
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH-PHUONG THI THAO-DNH142140.pdf
  Restricted Access
599.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.