Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15062
Title: Số liệu về phụ nữ & nam giới các dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 2015-2019 qua kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
Authors: Ủy ban Dân tộc, Irish Aid, ILSSA
Keywords: Điều tra giới
Nam giới
Phụ nữ
Dân tộc thiểu số
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Ủy ban Dân tộc, Irish Aid, ILSSA;pp. 1 - 138
Abstract: Sau khi xuất bản cuốn sách số liệu phụ nữ và nam giới ở vùng dân tộc Việt Nam năm 2015, UN Women đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các nhà lập chính sách, các tổ chức xã hội làm nghiên cứu và thúc đẩy bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số Việt Nam. Do đó, sau khi Tổng cục Thống kê công bố một số kết quả ban đầu từ Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam năm 2019, UN Women đã tiếp tục tiến hành phân tích sâu hơn từ góc độ bình đẳng giới với mong muốn khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong xã hội nói chung và ngành Dân tộc nói riêng quan tâm và sử dụng số liệu thống kê giới trong quá trình xây dựng, thực hiện và giám sát các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng DTTS&MN. UN Women đã hợp tác với Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc để xây dựng ấn phẩm “Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 2015-2019”. Cuốn sách trình bày các số liệu thống kê giới theo các chủ đề: (i) Dân số, (ii) Tiếp cận cơ sở hạ tầng và tài sản, (iii) Việc làm, thu nhập), (iv) Giáo dục và đào tạo, (v) Văn hoá và xã hội, (vi) Y tế và vệ sinh môi trường, và (vii) Cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số. Các thông tin, số liệu trong cuốn sách được tổng hợp và phân tích dựa trên kết quả Điều tra 53 DTTS năm 2015 và năm 2019, ngoài ra, các thông tin khác được tính toán và tổng hợp từ kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2018 (VHLSS 2018), Điều tra Lao độngViệc làm năm 2019 (LFS 2019). Thực tế là một số thông tin quan trọng của cuộc Điều tra 53 DTTS năm 2019 vẫn không được phân tách theo giới tính, nên chúng tôi không thể đề cập trong cuốn sách này, như nội dung về “An sinh xã hội” và “Giảm nghèo”.
URI: https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2021/08/vn-unwm_figures-on-53-ems_ngoc_3-8-2021.pdf?la=en&vs=1554
https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15062
Appears in Collections:Social Development

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
So lieu ve phu nu nam gioi cac dan toc.pdf
  Restricted Access
2.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.