Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15064
Title: Đời sống tôn giáo của tín đồ đạo tứ ân hiếu nghĩa ở tỉnh An Giang hiện nay
Authors: Nguyễn Phong, Vũ
Keywords: Đạo Phật
Tôn giáo
Buddhism
Religion
Đạo Tứ ân hiếu nghĩa
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh
Abstract: Đề tài nhằm tìm hiểu về đời sống tôn giáo của tín đồ đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa sinh sống trên địa bàn huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang thời điểm trước và sau 2006 để tìm ra sự khác biệt. Đề tài chỉ ra những biến đổi đã và đang diễn ra trong đời sống tôn giáo của tín đồ hiện nay, đồng thời tìm ra nguyên nhân của những biến đổi. Từ đó, khái quát lên những xu hướng biến đổi
Description: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Việt Nam học. Mã số: 60.22.01.13
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15064
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Nguyen Phong Vu.LV00302.cap do 3. File .pdf
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.