Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15065
Title: Khảo sát năng suất và sử dụng lục bình (Eichhornia crassipes L.) bổ sung trong khẩu phần heo thịt giai đoạn vỗ béo
Authors: Nguyễn Bá, Trung
Keywords: Chăn nuôi
Lợn
Animal culture
Swine
Heo thịt
Issue Date: 2003
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát năng suất và thành phần dưỡng chất của lục bình trong các điều kiện môi trường sinh trưởng khác nhau. Xác định khẩu phần nuôi dưỡng kinh tế để đề xuất cho nông dân cũng như các cơ sở chăn nuôi.
Description: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chăn nuôi. Mã số: 60.62.40
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15065
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Nguyen Ba Trung.LV00.Cap do 2. File.pdf
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.