Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15067
Title: Đánh giá khả năng kháng nấm Phytopthora sp. trên khoai môn của chế phẩm nano bạc - chitosan
Authors: Nguyễn Thị Thanh, Ngân
Keywords: Khoai môn
Nấm bệnh hại cây trồng
Bảo vệ thực vật
Taro
Fungal diseases of plants
Plants, Protection of
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Thiết kế thí nghiệm xác định nồng độ sử dụng tối ưu và khả năng ức chế của chế phẩm nano bạc - chitosan đối với nấm Phytophthora sp. trên khoai môn ở điều kiện phòng thí nghiệm
Description: Báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15067
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SVNCKH00170.NgThiThanhNgan.cap do 4.File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.