Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15068
Title: Giáo trình quản lý sản xuất chăn nuôi
Authors: Nguyễn Thị Thu, Hồng
Keywords: Chăn nuôi
Animal culture
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đề cập một số vấn đề về bộ máy tổ chức quản lý sản xuất chăn nuôi và sử dụng nguồn nhân lực; lập kế hoạch sản xuất chăn nuôi; tổ chức hoạt động quản lý sản xuất chăn nuôi
Description: Giáo trình - Tài liệu giảng dạy
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15068
Appears in Collections:[GT] Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT00. Nguyen thi Thu Hong.cap do 4. File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn3.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.