Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1508
Title: Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang
Authors: Nương, Trần Thị Hồng
Keywords: Thanh toán quốc tế
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1508
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH-TRAN THI HONG NUONG-DNH142112.pdf
  Restricted Access
988.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.