Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1512
Title: Hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Long Xuyên
Authors: Vân, Trịnh Cẩm
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Tín dụng thương mại
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1512
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH-TRINH CAM VAN-DNH142170.pdf
  Restricted Access
821.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.