Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1513
Title: Quy trình hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh An Giang - PGD Tân Châu
Authors: Ngân, Trương Thị Kim
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Vay vốn cá nhân
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1513
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH-TRUONG THI KIM NGAN-DNH142098.pdf
  Restricted Access
890.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.