Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1514
Title: Tìm hiểu hoạt động cho vay tiêu dùng dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Long Xuyên
Authors: Giàu, Võ Thị Ngọc
Keywords: Vay vốn ngân hàng
Vay vốn cá nhân
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tín dụng tiêu dùng
Tài chính ngân hàng
Tín dụng ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1514
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH-VO THI NGOC GIAU-DNH141689.pdf
  Restricted Access
873.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.