Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1516
Title: Tìm hiểu hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ sản xuất và cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Tịnh Biên
Authors: Linh, Võ Thị Thùy
Keywords: Vay vốn ngân hàng
Tín dụng tiêu dùng
Vay vốn cá nhân
Tài chính ngân hàng
Tín dụng ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1516
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH-VO THI THUY LINH-DNH141709.pdf
  Restricted Access
894.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.