Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1525
Title: Tìm hiểu hoạt động cho vay theo mô hình xã hội hoá hoạt động tín dụng ngân hàng tại Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Thành
Authors: Thư, Nguyễn Huỳnh Anh
Keywords: Vay vốn
Hoạt động cho vay theo mô hình xã hội hoá
Tín dụng
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh. DT2QT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1525
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Huynh Anh Thu_DT2QT.pdf
  Restricted Access
960.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.