Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15268
Title: Marketing sản phẩm và dịch vụ của Thư viện Trường Đại học An Giang
Authors: Đỗ Thị Bé, Tư
Keywords: Thư viện đại học
Khoa học thư viện
Thư viện
Academic libraries
Library science
Library
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Luận văn nghiên cứu thực trạng công tác marketing các sản phẩm và dịch vụ của Thư viện trường ĐHAG từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác marketing sản phẩm và dịch vụ tại Thư viện Trường ĐHAG
Description: Luận văn thạc sĩ
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15268
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV00508.Do Thi Be Tu. Capdo 2.File.pdf
  Restricted Access
4.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.