Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15306
Title: Xây dựng quy trình chế biến nước lẩu cua đồng (Somanniathelphusa germaini) và thịt cua đồng đóng hộp
Authors: Nguyễn Duy, Tân
Keywords: Cua đồng
Thịt cua đóng hộp
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Freshwater crabs
Canned crab meat
Food industry and trade
Công nghệ thực phẩm
Somanniathelphusa Germaini
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm tạo ra hai sản phẩm nước lẩu cua đồng và thịt cua đồng đóng hộp có giá trị dinh dưỡng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng chấp nhận, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Description: Nghiên cứu khoa học Khoa NN_TNTN
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15306
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH00387.Nguyen Duy Tan. Tieu de.pdf
  Restricted Access
120.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.