Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15308
Title: Xây dựng quy trình trồng và nhân giống hoa hồng cổ SaPa và Hải Phòng tại Long Xuyên, An Giang
Authors: Nguyễn Thị Mỹ, Duyên
Keywords: Khoa học cây trồng
Hoa hồng
Nhân giống cây trồng
Crop science
Roses
Plant propagation
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm nghiên cứu và đưa ra được quy trình kỹ thuật trồng và nhân giống cho hai giống hoa hồng cổ SaPa Rosa gallica L. và Hải Phòng tại Long Xuyên, An Giang cho cây phát triển tốt và ra hoa đẹp
Description: Nghiên cứu khoa học Khoa NN_TNTN
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15308
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH.Nguyen Thi My Duyen.tom tat.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn326.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.