Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15313
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị tại Trường Đại học An Giang
Authors: Nguyễn Thanh, Hoàng
Keywords: Tài chính công
Kế toán
Finance, Public
Accounting
Kế toán quản trị
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Abstract: Đề tài xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến việc vận dụng kế toán quản trị tại Trường Đại học An Giang, từ đó đề xuất một số hàm ý chính nhằm có thể giúp nhà quản lý của Trường có thể vận dụng nội dung và phương pháp KTQT phù hợp cho đơn vị
Description: Luận văn Thạc Sỹ chuyên ngành Kế toán
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15313
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Nguyễn Thanh Hoàng.file.tomtat.pdf
  Restricted Access
231.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.