Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15314
Title: Hoàn thiện công tác kế toán theo cơ chế tự chủ tài chính tại trường Đại học An Giang
Authors: Nguyễn Lan, Tuyền
Keywords: Tài chính công
Kế toán
Finance, Public
Accounting
Cơ chế tự chủ
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Abstract: Đề tài trình bày cơ sở lý thuyết liên quan về tổ chức công tác kế toán như khái niệm, nguyên tắc tổ chức kế toán, nhiệm vụ của tổ chức kế toán,...Đánh giá thực trạng cũng như nêu ưu khuyết điểm và tồn tại từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán của Trường
Description: Luận văn Thạc Sỹ chuyên ngành Kế toán
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15314
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Nguyen Lan Tuyen.Capdo 3.tomtat.pdf
  Restricted Access
2.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.