Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15332
Title: Ứng dụng kỹ thuật chân không trong chế biến cà chua bi đen (Solanum lycopersicum cv. OG) sấy dẻo
Authors: Hồ Thị Ngân, Hà
Keywords: Cà chua
Thực phẩm
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Tomatoes
Food
Food industry and trade
Công nghệ thực phẩm
Cà chua bi đen
Issue Date: 2022
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu chế biến thành công sản phẩm cà chua bi đen sấy dẻo có giá trị cảm quan và giá trị sinh học cao bằng cách ứng dụng kỹ thuật chân không
Description: Nghiên cứu khoa học Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15332
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH.180305000405.Ho Thi Ngan Ha.File.cap do 1.pdf
  Restricted Access
4.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.