Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15335
Title: Tính năng lượng tương quan electron - positron trong titan dioxit (TiO2)
Authors: Lâm Thị Thanh, Phương
Keywords: Hàm sóng
Hạt cơ bản (Vật lý hạt nhân)
Particles (Nuclear physics)
Positrons
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài giới thiệu tổng quan về positron, hàm sóng của hệ, phương trình Schrodinger, phương pháp biến phân Monte Carlo lượng tử. Hàm sóng và mô hình tính toán Monte Carlo cho TiO2
Description: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý Toán
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15335
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.180301000419.Lam Thi Thanh Phuong.tomtatCap do3.pdf
  Restricted Access
4.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.