Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1534
Title: Kế toán tập hợp chi phí, xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thang Long
Authors: Em, Nguyễn Thị Cẩm Khuê
Keywords: Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh. DT4QT hệ VLVH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1534
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thị Cam Khue Em - DQT089404.pdf
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.