Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1534
Nhan đề: Kế toán tập hợp chi phí, xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thang Long
Tác giả: Em, Nguyễn Thị Cẩm Khuê
Từ khoá: Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh. DT4QT hệ VLVH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1534
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen Thị Cam Khue Em - DQT089404.pdf
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.