Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1537
Nhan đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường Mẫu Giáo Lê Chánh
Tác giả: Ngân, Nguyễn Thị Thu
Từ khoá: Lương
Kế toán
Trường mẫu giáo
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT8KT1 hệ VLVH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1537
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen Thi Thu Ngan - DKT127182.pdf
  Restricted Access
852.72 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.