Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1539
Title: Phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh An Giang
Authors: Loan, Huỳnh Thị Hà
Keywords: Vay vốn ngân hàng
Tín dụng thương mại
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT8KT1 hệ VLVH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1539
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huynh Thi Ha Loan - DKT127174.pdf
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.