Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15506
Title: Thiết kế website quản lý công tác thi đua khen thưởng tại Trường Đại học An Giang
Authors: Đặng Tiến, Sĩ
Keywords: Kỹ thuật phần mềm
Website
Phần mềm ứng dụng
Software engineering
Web sites
Application software
Issue Date: 2022
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lưu trữ các kết quả thi đua, thành tích và danh sách quyết định khen thưởng của các cá nhân, tập thể trong phạm vi toàn trường Đại học An Giang, hỗ trợ dự đoán xét danh hiệu thi đua giúp cho cán bộ quản lý giảm thiểu thời gian làm việc, cung cấp công cụ giúp cán bộ quản lý nghiệp vụ thêm mới, cập nhật xóa và quản lý công việc một cách chính xác và kịp thời, tốn ít thời gian giải quyết công việc.
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ thuật Phần mềm. Lớp 19PM
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15506
Appears in Collections:[KLTN] Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLTN. 180307002667. Dang Tien Si. DH19PM.pdf
  Restricted Access
3.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.