Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15510
Title: Nghiên cứu và ứng dụng mạng cảm biến không dây trong quản lý nông trại
Authors: Nguyễn Hoàng, Danh
Keywords: Công nghệ thông tin
Mạng máy tính
Mạng cảm biến
Information technology
Computer networks
Issue Date: 2022
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu, tìm kiếm và xây dựng các giải pháp cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây, cụ thể là nghiên cứu và xây dựng mạng cảm biến không dây LoRa phục vụ canh tác nông nghiệp giúp sức cho người nông dân trong canh tác lúa.
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin. Lớp 19TH
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15510
Appears in Collections:[KLTN] Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLTN. 180307002671. Nguyen Hoang Danh. DH19TH.pdf
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.