Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15511
Title: Xây dựng hệ thống đặt lịch khám bệnh tại phòng khám Bác sĩ gia đình
Authors: Dương Huỳnh Phúc, Hậu
Keywords: Công nghệ thông tin
Website
Information technology
Web sites
Issue Date: 2022
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Xây dựng một hệ thống giúp cho người sử dụng có thể tìm hiểu, tra cứu và đặt lịch khám bệnh trực tuyến cho bản thân hoặc người thân tại các phòng khám bác sĩ gia đình.
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin. Lớp 19TH
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15511
Appears in Collections:[KLTN] Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLTN. 180307002673. Duong Huynh Phuc Hau. DH19TH.pdf
  Restricted Access
6.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.