Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15526
Title: Ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý nhân sự
Authors: Nguyễn Hữu, Lợi
Keywords: Công nghệ thông tin
Blockchains (Cơ sở dữ liệu)
Information technology
Blockchains (Databases)
Issue Date: 2022
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đề tài đề xuất mô hình ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý nhân sự nhằm hỗ trợ theo dõi cập nhật thông tin cho người sử dụng nhưng vẫn đảm bảo tính minh bạch, công khai và an toàn.
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin. Lớp 19TH
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15526
Appears in Collections:[KLTN] Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLTN. 180307002682. Nguyen Huu Loi. DH19TH.pdf
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.