Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15650
Title: Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết lá Sen hồng (Nelumbo nucifera Gaertn) và vật liệu giữ ẩm từ bã lá sen
Authors: Nguyễn Thị Quỳnh, Như
Keywords: Kỹ thuật hóa sinh
Sen hồng (Thực vật)
Công nghệ sinh học
Biochemical engineering
Nelumbo nucifera
Biotechnology
Cao chiết
Kháng oxy hóa
Issue Date: 2022
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đề tài nghiên cứu đánh giá khả năng kháng oxy hóa của cao chiết lá cây sen hồng bằng phương pháp kháng oxy hóa: trung hòa gốc tự do DPPH ở mức độ thử nghiệm in vitro; khảo sát khả năng giữ ẩm của bã lá sen.
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ sinh học. 19SH
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15650
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLTN.180307002717.NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ.DH19SH.pdf
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.