Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15695
Title: Ứng dụng mô hình Blended learning trong dạy - học học phần văn học nước ngoài
Authors: Nguyễn Thị Thu, Giang
Keywords: Ngữ văn
Phương pháp giảng dạy
Giáo dục đại học
Philology
Education, Higher
E-learning
B-learning
Issue Date: 2022
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa những vấn đề lý luận về E-learning, B-learning và việc ứng dụng B-learning vào dạy học ở bậc đại học; khảo sát thực trạng việc khai thác và sử dụng hệ thống Cohota nói chung của giảng viên và sinh viên trường Đại học An Giang và thực trạng dạy học các học phần văn học nước ngoài; lựa chọn mô hình dạy học; thiết kế khóa học trực tuyến; tiến hành dạy thực nghiệm cho sinh viên chuyên ngành sư phạm Ngữ văn tại trường Đại học An Giang
Description: NCKH Khoa Sư phạm chuyên ngành Ngữ văn.
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15695
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
180305000413.Bạn đọc vui lòng đến Thư viện tham khảo tài liệu.docx
  Restricted Access
11.14 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.