Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15700
Title: Hình học cao cấp
Authors: Lê Ngọc, Quỳnh
Keywords: Hình học
Toán học
Geometry
Mathematics
Hình học cao cấp
Issue Date: 2022
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tài liệu giảng dạy được trình bày gồm 4 chương: Chương 1 Kiến thức chuẩn bị; Chương 2 Hình học Affine; Chương 3 Hình học Euclid; Chương 4 Hình học xạ ảnh
Description: TLGD Khoa Sư phạm chuyên ngành Toán học
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15700
Appears in Collections:[GT] Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
180304000429.Bạn đọc vui lòng đến Thư viện tham khảo tài liệu.docx
  Restricted Access
11.14 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.