Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15705
Title: Hoạt động xử lý nội dung tài liệu tại Thư viện trường Đại học An Giang
Authors: Nguyễn Hoàng, Mai
Keywords: Mô tả tài liệu
Chủ đề và từ khóa
Descriptions of materials
Subject heading and keywords
Xử lý nội dung
Khoa học Thư viện
Library science
Issue Date: 2022
Publisher: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Abstract: Đề tài nghiên cứu lý luận về hoạt động xử lý nội dung tài liệu; tìm hiểu hoạt động xử lý nội dung tài liệu tại Thư viện Trường Đại học An Giang từ đó đề xuất giải pháp cho hoạt động xử lý nội dung tài liệu tại Thư viện Trường
Description: Luận văn Thạc Sỹ chuyên ngành Khoa học Thư viện
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15705
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.180301000415. Nguyen Hoang Mai. tom tat.pdf
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.