Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1591
Title: Đo lường sự hài lòng của người dân thành phố Long Xuyên đối với chất lượng dịch vụ của bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc
Authors: Trang, Phan Huyền
Keywords: Dịch vụ y tế
Hài lòng khách hàng
Khám chữa bệnh
Chất lượng dịch vụ
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh. DT9QT hệ VLVH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1591
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Huyen Trang - DQT137238.pdf
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.